Bauausschuss

Mitglieder der SPD-Ratsfraktion im Bauausschuss:

Nils Bader

• Ausschuss für Integrationsfragen (Sprecher)
• Bauausschuss
• Sportausschuss

Bild: Klaus G. Kohn

Ellen Hannebohn

• Bauausschuss
• Jugendhilfeausschuss
• Wirtschaftsausschuss

Bild: Klaus G. Kohn, BS
Sprecher

Detlef Kühn

• Bauausschuss (Sprecher)
• Planungs- und Umweltausschuss

Bild: Klaus G. Kohn, BS

Dennis Scholze

• Bauausschuss
• Grünflächenausschuss
• Schulausschuss